Ruilen en retourneren

Ruilen en retourneren

Herroepingsrecht
 
U heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons met de bestelling meegezonden formulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt een modelformulier voor herroeping vinden onder aan de algemene voorwaarden.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 
Gevolgen van de herroeping
 
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen is verstreken.
 
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Online aankopen terugsturen
Het ruilen of retourneren van producten die besteld zijn op tuinland.nl is mogelijk. U kunt uw aankopen ruilen of retourneren tot 30 dagen na ontvangst van uw bestelling. De producten moeten ongebruikt zijn en in de oorspronkelijke verpakking zitten, indien dit redelijkerwijs mogelijk is.

Voor het retourneren van producten, gekocht via de webshop, kunt u een retourafspraak maken of het pakket afleveren bij een DHL servicepunt.
In beide gevallen dient de retourzending ingepland te worden op de retourenpagina. U hoeft bij het DHL servicepunt niets te betalen. Voor het retoursturen van artikelen berekenen wij een zelfde bedrag als het bedrag dat u betaald heeft als verzendkosten (retourzendingskosten), want u als consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de bestelde producten.

Omdat de kosten voor het retoursturen voor rekening van u als consument zijn, worden de kosten voor het retourzenden van uw bestelling door ons verrekend met hetgeen wij u terugbetalen.
Als u uw bestelling met een ander bedrijf dan DHL terugstuurt, ontvangt u van ons de door u bij het bestellen betaalde verzendkosten wel terug, omdat u de kosten voor het terugsturen met een ander bedrijf al op u heeft genomen.

Indien uw bestelling naar u verstuurd is met PostNL mag u de bestelling ook terugsturen met PostNL. Deze retourkosten worden door u als consument gedragen. Zodra wij de bestelling retour gekregen hebben of wanneer u aangetoond heeft dit te hebben opgestuurd, ontvangt u van ons het gehele bedrag van de teruggestuurde artikelen inclusief de verzendkosten terug.

Stuur het bijgeleverde retourformulier (herroepingsformulier) met uw retourzending mee. Geen formulier ontvangen? Klik hier.

Als u producten binnen 30 dagen terugstuurt krijgt u binnen 14 dagen na binnenkomst van de producten bij Tuinland uw geld inclusief de betaalde verzendkosten terug. Houdt u er rekening mee dat wij van dit bedrag retourzendingskosten inhouden.

Ontvangt u door een fout van ons een ander product dan u besteld heeft, dan betalen wij uiteraard de kosten van het retoursturen van het verkeerde product en het opsturen van het juiste product.

U kunt uw producten, besteld via internet, ook retourneren in onze winkels. Neem de afleverbon/kassabon mee naar de klantenservice in de betreffende vestiging. Daar kunt u de producten inleveren, de producten moeten ongebruikt zijn en in de oorspronkelijke verpakking zitten, indien dit redelijkerwijs mogelijk is. Brengt u binnen 30 dagen uw bestelling terug, dan krijgt u in de vestiging de prijs van de bestelling en de verzendkosten terug.

Aankopen uit onze vestigingen retourneren
Voor het ruilen of retourneren van producten in één van onze vestigingen gekocht gelden dezelfde regels. Producten kunt u ruilen of retourneren met kassabon tot 30 dagen na aankoop. De producten moeten ongebruikt zijn en in de oorspronkelijke verpakking zitten, indien dit redelijkerwijs mogelijk is.

Retouradres voor aankopen via internet:
Tuinland Groningen Webshop
Peizerweg 91
9727 AH Groningen
 

Naar top