Tuinland tekent intentieverklaring duurzaam hout

Tuinland tekent intentieverklaring duurzaam hout

Aanleiding intentieverklaring Duurzaam hout retailsector

Bossen zijn van levensbelang. Honderden miljoenen mensen wereldwijd zijn ervan afhankelijk voor hun levensonderhoud. Tachtig procent van alle planten en dieren leeft in het bos. Daarmee zijn bossen de rijkste ecosystemen op aarde. Een bos is dé verzamelplek voor duizenden natuurlijke producten waarvan wij leven. En hét thuisland voor ontelbare dieren.
Tropisch regenwoud spant de kroon; meer dan de helft van alle planten- en diersoorten leeft daar. Bossen zorgen voor een gezond klimaat op aarde en zijn leverancier van al het hout dat we gebruiken.

Hout is één van de belangrijkste bouwmaterialen die er bestaan. Een aanzienlijk deel van het aanbod bij bouwmarkten, tuincentra en meubelwinkels bestaat uit hout en houten producten. Hout is warm, licht, sterk, gemakkelijk op maat te maken, bijna eindeloos her te gebruiken en hernieuwbaar!
Dat laatste gaat natuurlijk alleen op als we goed voor onze bossen zorgen, waar ook ter wereld.
Als ondertekenende partijen maken wij ons zorgen over het verdwijnen van bos. Ontbossing vormt een bedreiging voor onze toekomst. Wereldwijd verdwijnen er 36 voetbalvelden bos per minuut.

Tuinland wil op geen enkele manier bijdragen aan de vernietiging van bos en zetten ons met onverminderde ambitie in voor verantwoord bosbeheer.

Doelstelling van de intentieverklaring
Tuinland onderkent dat duurzaamheid een onvervreemdbaar onderdeel is van onze bedrijfsvoering.
Daarbij streven wij naar de hoogste vorm van duurzaamheid. In dat kader zetten wij ons met onverminderde ambitie in voor verantwoord bosbeheer, waarbij certificering van bosbeheer voor de retailsector het meest geëigende middel is.
Immers, certificering geeft zekerheid aan ons en onze klanten dat hout en papier daadwerkelijk afkomstig zijn uit goed beheerde bossen. Certificering is daarnaast zeer belangrijk omdat het de bronnen van hout voor de toekomst veilig stelt.

Duurzaam gecertificeerd hout dient vanzelfsprekend te worden, het is daarom onze gezamenlijke ambitie om FSC mainstream te maken voor hout en papier in de retailsector.
 

Naar top