Disclaimer

Algemeen

Tuinland Webshop B.V. (Kamer van Koophandel 72988959), hierna te noemen Tuinland, verleent je hierbij toegang tot www.tuinland.nl (de website) en nodigt je uit het aangebodene te kopen. Tuinland behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan je mededeling te hoeven doen.

 

Beperkte aansprakelijkheid

Tuinland spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Tuinland.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Tuinland. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Tuinland, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd.