Privacyverklaring

Bij Tuinland geven wij om je privacy. Wanneer je wilt weten (en dat begrijpen wij) wat wij met je gegevens doen kun je de onderstaande tekst doorlezen. Heb je hier vragen over? Neem gerust contact met ons op!

________________

Privacy statement

Voor elk bezoek aan tuinland.nl en elke overeenkomst die wij sluiten geldt dit privacy- en cookiestatement. Dit privacy- en cookiestatement kan van tijd tot tijd worden aangepast. Op tuinland.nl kunt u ons privacy- en cookiestatement altijd inzien.

 

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze site. Dat houdt in dat wij er zorg voor dragen dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Voor het plaatsen en correct afhandelen van uw bestelling heeft Tuinland uw naam, afleveradres, e-mailadres en betaalgegevens nodig. Deze zijn tevens nodig om u van het verloop van de bestelling op de hoogte te houden. Uw betalingsgegevens worden hierbij niet opgeslagen. Met uw toestemming worden uw persoonlijke gegevens opgeslagen. Hierdoor wordt het winkelen voor u gemakkelijker gemaakt, omdat u uw gegevens niet bij elke bestelling opnieuw hoeft in te vullen. Dit kunt u doen door een account aan te maken.

 

De beheerder van uw gegevens:

Tuinland Webshop B.V.
Borgstee 1
9403 TS Assen
webshop@tuinland.nl
Ma t/m do bereikbaar van 08.00 tot 16.30 uur, Vr 08:00 tot 12:00
Website: https://tuinland.nl
Inschrijfnummer KvK: 72988959
BTW-nummer: 0063.45.177.B.02

 

Waar slaan we uw gegevens op?
De gegevens die wij van u verzamelen worden opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”), maar kunnen ook worden overgedragen aan en verwerkt in een land buiten de EER. Een dergelijke overdracht van uw persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetten.

 

Welke gegevens slaan we op?
Tuinland Webshop B.V. handelend  (hierna ook: Tuinland) verwerkt uw persoonsgegevens voor de acceptatie van uw bestelling, uitvoering van overeenkomsten met u, relatiebeheer, het doen van gerichte marketingacties, managementinformatie, product- en dienstontwikkeling, het bepalen van de (algemene) strategie, het uitvoeren van analyses en het nakomen van wettelijke verplichtingen.


E-mailadres
Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.


Post- afleveradres
Wij gebruiken uw post-afleveradres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd en om uw bestelling op correcte wijze bij u af te leveren.


Telefoonnummer
Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

Overige persoonsgegevens
Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

 1. De gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
  de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
  de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
  de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;
 2. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.
  Bij de verwerking van persoonsgegevens en de levering van haar diensten, de uitvoering van de overeenkomst met u en de afhandeling van klachten en serviceverlening, kan Tuinland groepsvennootschappen, samenwerkende partners en eventuele (sub)bewerker(s) inschakelen. In verband daarmee kan Tuinland persoonsgegevens die daarvoor noodzakelijk zijn aan deze partijen verstrekken.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt als u hier toestemming voor heeft gegeven om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante gelijksoortige aanbiedingen en producten of diensten van Tuinland. Informatie voortvloeiende uit de tussen u en Tuinland bestaande overeenkomst kunt u per e-mail ontvangen. Commerciële informatie kunt u ook per e-mail of social media kanalen ontvangen.
Als u bij ons staat ingeschreven voor het ontvangen van nieuwsbrieven kunt u op het door u opgegeven e-mailadres incidenteel benaderd worden om vrijwillig deel te nemen aan een consumentenonderzoek.

 

Als u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit aan ons doorgeven. Dat kan via de afmeldlink in onze e-mailbrieven, door telefonisch contact met Tuinland (op werkdagen van 10.00-18.00 uur via  050-5421322 (lokaal tarief), door een brief te sturen naar Tuinland, Borgstee 1, 9403 TS Assen, of een e-mail te sturen naar webshop@tuinland.nl. Tuinland gebruikt uw persoonsgegevens niet voor adressenhandel. De geregistreerde gegevens zijn niet zonder uw toestemming in te zien door derden en zullen ook niet zonder uw toestemming worden overgedragen aan derden. Uw gegevens worden door ons voor eigen (marketing)doeleinden gebruikt zoals het bijhouden van statistieken.

 

Wat zijn uw rechten?
Recht op toegang: 
U hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over u bewaren. U kunt contact opnemen met Tuinland, wij kunnen u deze persoonsgegevens via de e-mail verschaffen.


Recht op portabiliteit: 
Wanneer Tuinland uw persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerkt op basis van uw toestemming of op basis van een overeenkomst, heeft u het recht om een kopie te krijgen van uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, overgedragen aan u of aan een andere partij. Dit heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die u ons verstrekt hebt.


Recht op correctie: 
U hebt het recht om te verzoeken om correctie van uw persoonsgegevens wanneer deze incorrect zijn, met inbegrip van het recht op completering van onvolledige persoonsgegevens. Als u een Tuinland account hebt, kunt u uw persoonsgegevens aanpassen op uw accountpagina's.

 

Recht op verwijdering:
U hebt het recht om op elk moment de door Tuinland verwerkte persoonsgegevens te verwijderen, behalve in de volgende situaties:

 • U hebt een lopende zaak met de klantenservice
 • U hebt een openstaande bestelling die nog niet of gedeeltelijk is verzonden
 • U hebt een nog niet afgewikkelde schuld bij Tuinland , ongeacht de betalingswijze 
 • U wordt ervan verdacht in de afgelopen vier jaar onze diensten te hebben misbruikt of u hebt in de afgelopen vier jaar onze diensten misbruikt
 • Uw schuld is in de afgelopen drie jaar overgedragen aan een derde of in het afgelopen jaar voor overleden klanten
 • Indien u een aankoop hebt gedaan, bewaren we uw persoonsgegevens in verband met uw transactie ten behoeve van de boekhoudregels

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?
We gebruiken uw persoonsgegevens om u aankoop online op Tuinland te beheren, door uw bestellingen en retourzendingen te verwerken via onze online diensten en om u te informeren over de leveringsstatus of eventuele problemen met betrekking tot de levering van uw items. Verder gebruiken we uw persoonsgegevens om uw betalingen te beheren. We gebruiken ook uw gegevens om klachten en garantiezaken voor producten te behandelen. Uw persoonsgegevens worden gebruikt om u te identificeren en om uw wettelijke leeftijd voor online shopping te valideren en om uw adres te bevestigen met externe partners. 

 

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?
We verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Contactgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
 • Betalingsgegevens en betalingsgeschiedenis
 • Bestelgegevens
  Als u een Tuinland-account hebt, verwerken we ook uw persoonsgegevens die zijn verstrekt met betrekking tot het account of lidmaatschap, zoals
 • Uw account
 • Uw aankoopgeschiedenis

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens die doorgestuurd worden aan derden, worden alleen gebruikt om u te voorzien van de bovengenoemde diensten. Uw persoonsgegevens worden doorgestuurd aan bedrijven om uw adres te valideren, aan magazijn- en distributieleveranciers in verband met de levering van uw bestelling en aan betalingsdienstaanbieders voor uw betaling. Houd er rekening mee dat veel van deze ontvangende ondernemingen een zelfstandig recht of zelfstandige verplichting hebben om uw persoonsgegevens te verwerken. Indien nodig heeft Tuinland ‘verwerkersovereenkomsten’ met betreffende partijen gesloten.

 

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om uw bestelling bij Tuinland  te verwerken en leveren.

 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
We bewaren uw gegevens zolang u een actieve klant bent.

 

Persoonsgegevens voor direct marketing
Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?
Als u zich hebt ingeschreven voor onze wekelijkse e-mail nieuwsbrief gebruiken we uw persoonsgegevens om u via e-mail marketingaanbiedingen te sturen.
Om uw ervaring met Tuinland te optimaliseren, voorzien we u van relevante informatie, bevelen we producten aan, sturen we u herinneringsberichten over producten die zich nog in uw shoppingbag bevinden en sturen we u gepersonaliseerde aanbiedingen.

 

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?
Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Contactgegevens, zoals e-mailadres, telefoonnummer en postcode
 • Of u updates wilt ontvangen voor specifieke Tuinland- onderwerpen (als dit heeft aangevinkt bij het inschrijven voor de nieuwsbrief)
 • Geslacht (als u ervoor kiest om dit met ons te delen)
 • Welke producten en aanbiedingen u in uw winkelmandje hebt gelegd. Dit gebeurt alleen wanneer u een Tuinland- account hebt en wanneer u bent ingelogd op uw account.

 

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?
Gegevens die doorgestuurd worden aan derden, worden alleen gebruikt om u te voorzien van de bovengenoemde diensten. Gegevens die doorgestuurd worden aan mediabureaus en technische leveranciers worden gebruikt voor de distributie van fysieke en digitale direct marketing. We zullen uw gegevens nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan/met derden buiten Tuinland voor marketingdoeleinden.

 

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming wanneer u instemt met direct marketing.
Het recht om uw toestemming in te trekken:
U hebt het recht om op elk moment uw toestemming in te trekken voor de verwerking van uw persoonsgegevens en bezwaar te maken tegen direct marketing. Wanneer u hiervoor kiest, is Tuinland niet in staat om u verdere direct marketing aanbiedingen of informatie te sturen op basis van uw toestemming.
Indien u geen direct marketing meer wenst te ontvangen, kunt u:

 • De instructies volgen in elke e-mail nieuwsbrief: u kunt zich via de uitschrijf-link uitschrijven.
 • De instellingen aanpassen van uw Tuinland-account

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
We bewaren uw gegevens voor direct marketing totdat u uw toestemming intrekt. Met betrekking tot e-mail marketing, beschouwen we u als een inactieve klant als u het afgelopen jaar geen e-mail hebt geopend. Na deze tijdsperiode worden uw persoonsgegevens verwijderd.

 

Persoonsgegevens voor direct marketing. Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?
Als u zich hebt ingeschreven voor onze wekelijkse e-mail nieuwsbrief gebruiken we uw persoonsgegevens om u via e-mail marketingaanbiedingen te sturen.
Om uw ervaring met Tuinland te optimaliseren, voorzien we u van relevante informatie, bevelen we producten aan, sturen we u herinneringsberichten over producten die zich nog in uw shoppingbag bevinden en sturen we u gepersonaliseerde aanbiedingen.

 

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?
Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Contactgegevens, zoals e-mailadres, telefoonnummer en postcode
 • Of u updates wilt ontvangen voor specifieke Tuinland- onderwerpen (als dit heeft aangevinkt bij het inschrijven voor de nieuwsbrief)
 • Geslacht (als u ervoor kiest om dit met ons te delen)
 • Welke producten en aanbiedingen u in uw winkelmandje hebt gelegd. Dit gebeurt alleen wanneer u een Tuinland- account hebt en wanneer u bent ingelogd op uw account.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?
Gegevens die doorgestuurd worden aan derden, worden alleen gebruikt om u te voorzien van de bovengenoemde diensten. Gegevens die doorgestuurd worden aan mediabureaus en technische leveranciers worden gebruikt voor de distributie van fysieke en digitale direct marketing. We zullen uw gegevens nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan/met derden buiten Tuinland voor marketingdoeleinden.
Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming wanneer u instemt met direct marketing.
Het recht om uw toestemming in te trekken:
U hebt het recht om op elk moment uw toestemming in te trekken voor de verwerking van uw persoonsgegevens en bezwaar te maken tegen direct marketing. Wanneer u hiervoor kiest, is Tuinland niet in staat om u verdere direct marketing aanbiedingen of informatie te sturen op basis van uw toestemming.
Indien u geen direct marketing meer wenst te ontvangen, kunt u:

 • De instructies volgen in elke e-mail nieuwsbrief: u kunt zich via de uitschrijf-link uitschrijven.
 • De instellingen aanpassen van uw Tuinland-account

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
We bewaren uw gegevens voor direct marketing totdat u uw toestemming intrekt. Met betrekking tot e-mail marketing, beschouwen we u als een inactieve klant als u het afgelopen jaar geen e-mail hebt geopend. Na deze tijdsperiode worden uw persoonsgegevens verwijderd.

 

Privacyverklaring: verbetering en ontwikkeling
We gebruiken gegevens om onze diensten, producten en systemen te evalueren, ontwikkelen en verbeteren voor al onze klanten. Daartoe zullen we uw gegevens niet op individueel niveau analyseren. Elke verwerking geschiedt met gepseudonimiseerde gegevens.

Dit omvat een analyse om onze diensten gebruikersvriendelijker te maken, zoals het wijzigen van de gebruikersinterface om de informatiestroom te vereenvoudigen of om functies te benadrukken die vaak gebruikt worden door onze klanten in onze digitale kanalen en om IT-systemen te verbeteren teneinde de veiligheid voor onze bezoekers en klanten in het algemeen te vergroten.

 

De analyse wordt ook gebruikt om de logistieke goederenstroom te ontwikkelen en voortdurend te verbeteren, door aankopen, voorraden en leveringen te voorspellen alsook onze resourcecapaciteit vanuit duurzaamheidsoogpunt door het stroomlijnen van de inkoop en planning van leveringen.
We verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens als u ervoor heeft gekozen dit met ons te delen:

 • Klantnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Land
 • Accountinstellingen

We verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens als u een aankoop hebt gedaan:

 • Bestelgeschiedenis
 • Leveringsinformatie
 • Betalingsgeschiedenis:

We verwerken ook de volgende categorieën persoonsgegevens met betrekking tot cookies:

 • klikgeschiedenis
 • Navigatie- en browsegeschiedenis

Gegevens die worden doorgestuurd aan derden, worden alleen gebruikt om u te voorzien van de bovengenoemde diensten. We maken gebruik van webanalysebedrijven om het online gedrag van onze klanten in het algemeen te analyseren.
De verwerking van uw persoonsgegevens, om onze diensten en producten te ontwikkelen en verbeteren, is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang.

 

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gebaseerd is op het gerechtvaardigd belang van Tuinland door contact met ons op te nemen via webshop@tuinland.n. Uw account wordt dan verwijderd en we zullen onze diensten niet langer aan u kunnen verlenen.

 

Privacyverklaring: naleving wettelijke verplichtingen
We gebruiken uw persoonsgegevens om de wettelijke verplichtingen, rechterlijke uitspraken en besluiten van autoriteiten na te leven. Dit omvat het gebruik van uw persoonsgegevens om boekhoudgegevens te verzamelen en verifiëren teneinde de boekhoudregels na te leven.

 

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?
We verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Klantnummer
 • Ordernummer
 • Naam
 • Postadres
 • Transactiebedrag
 • Transactiedatum

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?
Uw gegevens worden gedeeld binnen Tuinland. We delen uw persoonsgegevens met IT-bedrijven die oplossingen voor boekhoudsystemen bieden.
Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor Tuinland om aan haar wettelijke verplichting te doen.

 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
We bewaren uw gegevens overeenkomstig de boekhoudregels in uw land.


 
Privacyverklaring: Klantenservice
We gebruiken uw persoonsgegevens voor Klantenservice om uw vragen te beantwoorden, om klachten en garantiezaken voor producten te behandelen en om technische ondersteuningszaken te behandelen via e-mail, onze telefoon en social media.
We kunnen ook contact met u opnemen als er een probleem is met uw bestelling.

 

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?
We verwerken alle gegevens die u aan ons verstrekt, met inbegrip van de volgende categorieën:

 • Contactgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Betalingsgegevens en betalingsgeschiedenis
 • Bestelgegevens
 • Eventueel accountnummer
 • Alle correspondentie op dit gebied

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?
De gegevens die worden doorgestuurd aan derden, worden alleen gebruikt om u te voorzien van de bovengenoemde diensten.

 

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Tuinland.

 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
We bewaren uw gegevens in verband met telefoon en e-mail logs en correspondentie 100 dagen.

 

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van het gerechtvaardigd belang:
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Tuinland. Tuinland zal de persoonsgegevens niet blijven verwerken, tenzij we een rechtsgrondslag kunnen aantonen voor het proces, die zwaarder weegt dan uw belangen en rechten of als gevolg van juridische claims.


 
Wifi en camera’s in de Tuinland winkels
Alle Tuinland-winkels zijn voorzien van camera’s. Dat is van belang voor uw veiligheid en die van onze medewerkers en producten. Camerabeelden van onze winkels bewaren we niet langer 30 dagen.Tenzij we iets verdachts zien dat we verder moeten onderzoeken of we de beelden langer moeten bewaren vanwege een andere wettelijke verplichting.
U kunt gebruik maken van de gratis wifi in onze winkels. Als u gebruik maakt van ons wifi-netwerk, worden gegevens verzameld van het apparaat waarmee u inlogt, waaronder het MAC-adres (identificatienummer). Deze gegevens worden door ons alleen gebruikt om misbruik te voorkomen.

 

Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens
Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;

 

Veiligheid opslag van gegevens
Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding. Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.
Wij slaan zo weinig mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.
Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.
Minimaal 2 maal per jaar wordt onze site getoetst op applicatie kwetsbaarheden uit de zogenaamde OWASP top 10.

 

Toegang tot uw gegevens
Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

 

Contact
Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen:

 1. Op het volgende e-mailadres: webshop@tuinland.nl
 2. Op het volgende telefoonnummer: 0592 - 342 161
 3. Op het volgende adres: Borgstee 1, 9403 TS, Assen

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.